Startsida

Om byrån

Kontakt

Karta

Om byrån

Advokat M-L Landberg AB startades 2005 av advokat Marie-Louise Landberg. Marie-Louise har varit verksam jurist sedan 1991, advokat sedan 2005, delägare i Norrköpings Advokatbyrå 2009-2014. Delägare i Advokaterna Enetjärn & Landberg HB tillsammans med advokat Eva Enetjärn sedan september 2014. Marie-Louise är sedan 16 juni 2005 ledamot av Sveriges Advokatsamfund, www.advokatsamfundet.se.


Advokat Marie-Louise Landberg åtar sig bland annat försvararuppdrag, målsägandebiträde, särskilt företrädare för barn, offentligt biträde, biträde/ombud i familjerättsliga tvister, bodelningsförrättare och boutredningsman, samt erbjuder rådgivning inom familjerätt, arvsrätt och avtalsrätt samt skatterätt för privatpersoner.

För mer information kontakta Advokat M-L Landberg AB .